Úvod

Vážená společenství vlastníků,

naše kancelář se zaměřuje výlučně na poradenskou činnost pro společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), především se věnujeme přípravě změny Vašich stávajících stanov tak, aby se tyto stanovy přizpůsobily ustanovením nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), jak to žádá § 3041 odst. 2 tohoto zákona. Ve své činnosti využíváme dlouholeté zkušenosti získané v oblasti bytového práva, činnosti bytových družstev a SVJ, které se profesně věnujeme přes 15 let.

Rozhodli jsme se nabízet přípravu změny stanov přes naše webové stránky, aby měly SVJ z celé republiky možnost dostát své zákonné povinnosti přizpůsobit své stanovy ustanovením NOZ nejpozději do 31. 12. 2016. Na těchto stránkách si můžete v sekci „SVJ – nová právní úprava“ podrobněji přečíst o důležitých změnách platných od 1. 1. 2014, které se týkají SVJ. Dozvíte se o minimálních náležitostech stanov nebo jak změnu stanov odsouhlasit na shromáždění apod. V sekci „změna stanov“ si pak můžete on-line objednat změnu Vašich stanov. Postačí vyplnit objednávkový formulář. Po odeslání objednávky Vás budeme kontaktovat ke sjednání podrobností. Pokud nemáte Vaše stanovy v elektronické podobě, sami si zajistíme převod stanov uložených ve sbírce listin na webových stránkách www.justice.cz z formátu Adobe Reader (.pdf) do editovatelného formátu, potřebného k provedení změn. Změny stanov s Vámi budeme průběžně konzultovat.

Změnu stanov nabízíme za konečnou cenu 4.500 Kč (nejsme plátci DPH). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady včetně poštovného. Bližší popis je uveden v sekci „objednávka služeb“.

Dále nabízíme:

  • nové stanovy vytvořené naší kanceláří podle NOZ, určené zejména pro domy s malým počtem jednotek, cena činí 2.500 Kč,
  • revizi Vašeho vlastního návrhu stanov dle NOZ, včetně menších korekcí či doplnění textu, cena činí od 1.500 Kč,
  • vyhotovení návrhu pro rejstříkový soud na zápis změn do rejstříku SVJ (změna členů statutárního orgánu, změna názvu apod.), cena činí 1.000 Kč a zahrnuje i vypracování čestných prohlášení členů statutárního orgánu.

Za naši kancelář

Bc. Miloš Šolc, DiS. et DiS.
Mgr. Gabriela Šolcová – právník